Fri. Jul 19th, 2024

පසුගිය දිනවල රටම කතා වූ කාරණයක් තමයි DNA ගැන අපුරු කතාවක්. ඉතින් මේ රාජිත කියන වෙනස්ම කතාවක්. DNA වෙනස් කරන්න යන රාජිත ගැන බිල්ගේට්ස් රාජිතටත් අරුම පුදුම කතාවක් කියයි. මේ සම්පුර්ණ කතාව බලන්න.

By Aloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *